Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wirus Epsteina-Barra i komórkowa ścieżka sygnałowa w chłoniakach od pacjentów z niedoborem odporności – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

Wirus Epsteina-Barra i komórkowa ścieżka sygnałowa w chłoniakach od pacjentów z niedoborem odporności

2 lata ago

524 words

Wirus Epsteina-Barra (EBV) to ludzki herpeswirus powiązany z endemicznym (afrykańskim) chłoniakiem Burkitta, post-przeszczepową chorobą limfoproliferacyjną i chłoniakiem nieziarniczym związanym z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). In vitro, EBV skutecznie transformuje limfocyty B, powodując ich stałą proliferację.1 Komórki zakażone EBV eksprymują tylko dziewięć wirusowych białek i pośredniczą w transformującej roli EBV w limfocytach B. Jedno z tych białek, utajone białko błonowe (LMP1), ma silne działanie transformujące w hodowli komórkowej i modelach zwierzęcych2-12 i jest niezbędne do transformacji in vitro komórek B przez EBV.13 Rycina 1. Rola Epsteina-Barr a, utajone białko błonowe w aktywowaniu wzrostu komórek w po-przeszczepowej chorobie limfoproliferacyjnej i chłoniaku nieziarniczym związanym z AIDS. Białko błonowe Epstein-Barr wirusa (LMP1), które ulega ekspresji w chorobie limfoproliferacyjnej po przeszczepie i chłoniaku nieziarniczym związanym z AIDS, agreguje w błonie komórkowej komórki (Panel A) i jest wirusowym homologiem rodzina komórkowych receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNF). LMP1 wiąże członków rodziny czynników związanych z receptorem TNF (TRAF) (panel B), które następnie aktywują czynnik transkrypcyjny NF-.B (panel C). I.B jest białkiem hamującym, które po degradacji umożliwia translokację i aktywację jądrową NF-.B. Dowody eksperymentalne in vitro wskazują, że LMP1 prawdopodobnie stymuluje wzrost komórek poprzez połączenie z cząsteczkami TRAF przez naśladowanie aktywowanego kompleksu receptora TNF w błonie komórkowej komórki. Podwójnie immunofluorescencyjną mikroskopię i immunoprecypitację zastosowano w badaniach nad limfoproliferacyjną chorobą po przeszczepie i chłoniakiem nieziarniczym związanym z AIDS w celu ustalenia, czy LMP1 tworzy agregaty w połączeniu z cząsteczkami TRAF (1 w panelu D). Ponadto zastosowano test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej w celu określenia, czy czynnik transkrypcyjny NF-.B został aktywowany w guzach (2 w panelu D).
LMP1 jest wirusowym analogiem rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworu (TNF) w komórkach ludzkich. Receptory te są osadzone w błonie komórkowej, jeden koniec skierowany jest do zewnętrznego środowiska, a drugi do wnętrza komórki. Podobnie jak w przypadku komórkowych receptorów TNF, LMP1 ma ogon cytoplazmatyczny, który wiąże się z białkami wewnątrzkomórkowymi zwanymi czynnikami związanymi z receptorem TNF (TRAF). Te białka związane z LMP1 aktywują czynnik transkrypcyjny czynnika jądrowego .B (NF-.B), powodując w ten sposób proliferację komórki (Figura 1A, Figura 1B, Figura 1C i Figura 1D) .14-17 Elementy komórkowe receptora TNF rodzina są ważnymi mediatorami wzrostu i aktywacji limfocytów. Dwaj przedstawiciele tej rodziny, CD30 i CD40, są wyrażani przez chłoniaki Hodgkina i nie-Hodgkina i mogą być ważni w patogenezie tych chorób. Jest prawdopodobne, że LMP1 wywiera działanie promujące wzrost na ludzkie limfocyty B przez agregację w błonie plazmatycznej w połączeniu z członkami rodziny TRAF. W ten sposób naśladowałby aktywowany kompleks TRAF-receptor-TNF.
Pomimo wiedzy na temat transformujących in vitro i biochemicznych właściwości LMP1, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że LMP1 przyczynia się do złośliwego fenotypu chorób limfoproliferacyjnych.
[więcej w: anakinra, bromazepam, cilostazol ]
[przypisy: zespół pradera williego, zespol retta, zespół tietza ]

0 thoughts on “Wirus Epsteina-Barra i komórkowa ścieżka sygnałowa w chłoniakach od pacjentów z niedoborem odporności”