Skip to content

Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci czesc 4

1 rok ago

531 words

Nie było żadnych statystycznie istotnych różnic w wieku, płci, rasie, korzystaniu z opieki dziennej lub makijażu domowym między grupą szczepionkową a grupą placebo. Bezpieczeństwo
Dziewięćdziesiąt siedem procent dzieci zapisanych do kohorty dwudawkowej otrzymało obie dawki szczepionki lub placebo. Drugą dawkę wstrzymano od dwojga dzieci, u których wystąpiły działania niepożądane po podaniu pierwszej dawki; oba te dzieci były odbiorcami placebo. Jedno z tych dzieci miało pokrzywę rozpoczynającą się cztery dni po otrzymaniu pierwszej dawki, a świszczący oddech pojawił się w drugiej po pierwszej dawce. Czterdzieści dzieci nie otrzymało drugiej dawki z innych powodów, w tym wycofania zgody (18 dzieci), choroby współistniejącej (7), złamania protokołu lub wycofania dziecka przez badacza (12), a także z powodu utraty aktywności lub odejścia od obszar (3).
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania owrzodzenia lub zatkanego nosa, gorączka i zmniejszona aktywność po pierwszej dawce żywej atenuowanej, zaostrzonej infekcją wirusa grypy lub placebo. Niektóre zaszczepione dzieci miały przemijające, niewielkie objawy choroby układu oddechowego. Częstość występowania wycieku z nosa lub przekrwienia błony śluzowej nosa, gorączki i zmniejszonej aktywności po podaniu pierwszej dawki szczepionki lub placebo podsumowano w Tabeli 2. Łzawienie lub przekrwienie błony śluzowej nosa (w dniach 2, 3, 8 i 9), gorączka (w dniu 2) , a zmniejszona aktywność (w dniu 2) była istotnie związana z otrzymaniem szczepionki. Gorączka była krótkotrwała (średni czas 1,4 dni) i niski stopień (średnia temperatura, 38,2 ° C [100,7 ° F] wśród dzieci z gorączką). Stosunkowo wysoka gorączka występowała sporadycznie w obu grupach: było 20 dzieci z temperaturą 38,3 ° C (101 ° F) lub wyższą w dniu 2 w grupie szczepionkowej i 4 w grupie placebo (P = 0,08).
W każdym indywidualnym dniu, od dnia do dnia 10, nie było znaczących różnic między grupami w jakichkolwiek innych objawach lub objawach, które zostały ocenione, w tym kaszel, ból głowy, ból gardła, drażliwość, dreszcze, wymioty i bóle mięśni. Jednak wymioty zgłaszano u większej liczby dzieci w grupie szczepionkowej niż w grupie placebo w pewnym czasie w dniach od do 10 po pierwszej dawce (nieskorygowane P = 0,03). Ocena 59 kodów COSTART zidentyfikowała ból brzucha jako istotnie związany z pierwszą dawką szczepionki (występującą u 19 dzieci) w porównaniu z pierwszą dawką placebo (1 dziecko). Ból brzucha był krótki (średni czas trwania, 3,0 dni), a w 16 przypadkach był oceniany jako łagodny.
Po drugiej dawce nie stwierdzono istotnych różnic między grupami pod względem występowania jakichkolwiek objawów lub objawów w jakimkolwiek dniu. W ciągu 42 dni po szczepieniu wystąpiły cztery poważne zdarzenia niepożądane (zakażenie stopy Staphylococcus aureus, ból brzucha, wypadek samochodowy i odwodnienie), a jeden przypadek wystąpił w grupie placebo (hospitalizacja z powodu rewizji przecieku komorowo-otrzewnowego); w żadnym przypadku badacze nie przypisali temu szczepieniu niepożądanego zdarzenia.
Immunogenność
Tabela 3. Tabela 3. Odpowiedzi przeciwciał hamujące hemaglutynację po jednej lub dwóch dawkach żywej atenuowanej, zaaplikowanej na zimę influenzawirusowej szczepionki lub placebo
[więcej w: polyporus, nutrend, anakinra ]
[patrz też: zapalenie okostnej objawy, zapalenie przyzębia, zapalenie ucha u dziecka objawy ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci czesc 4”