Skip to content

Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci ad

1 rok ago

533 words

Pacjenci, u których zaplanowano otrzymanie dwóch dawek szczepionki, otrzymali pierwszą dawkę między 21 sierpnia 1996 r. A 23 października 1996 r., A drugą dawkę między 15 października 1996 r. A 11 stycznia 1997 r. Osoby z kohortą jednodawkową zostały zakwalifikowane i zaszczepione od 30 września 1996 r. do 5 grudnia 1996 r. Projekt badania
Badanie było prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo i wieloośrodkowe w projekcie. Głównym punktem końcowym skuteczności był pierwszy epizod grypy potwierdzonej w hodowli dla osób, które zachorowały po 28 dniach lub dłużej po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki lub placebo lub w dowolnym czasie po otrzymaniu drugiej dawki podczas sezonu grypowego. Oceniano skuteczność swoistą dla podtypu szczepionki, a analizy obejmowały wszystkie pierwsze przypadki grypy A lub B. Osobnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: do otrzymywania szczepionki lub placebo, a następnie byli monitorowani podczas kolejnego sezonu grypowego. Szczepionkę lub placebo podawano w schemacie jednodawkowym lub dwudawkowym. Sześć ośrodków stosowało sam schemat dwóch dawek. W dwóch z tych miejsc stosowano przede wszystkim schemat podawania jednej dawki i dwa inne miejsca, w których stosowano głównie schemat podawania dwóch dawek, ale późny sezon szczepienia zmienił się w schemat podawania jednej dawki.
Dwustu trzech uczestników uczestniczyło w badaniu immunogenności w celu scharakteryzowania odpowiedzi przeciwciał swoistych dla szczepu na szczepionkę. Ta kohorta składała się w przybliżeniu z pierwszych 21 dzieci rekrutowanych w każdym miejscu do badania skuteczności. Osobnicy pobrali krew przed otrzymaniem każdej dawki i ponownie cztery tygodnie po drugiej dawce.
Drugą dawkę szczepionki podano około 60 dni po pierwszej dawce, z okresem okienkowym wynoszącym . 14 dni. Jednakże, jeśli pacjenci mieli chorobę współistniejącą lub z jakiegoś powodu nie mogli otrzymać drugiej dawki w okienku docelowym, otrzymali drugą dawkę tak szybko, jak to możliwe później.
Reakcje poszczepienne
Aby ocenić, czy wystąpiły jakiekolwiek skutki uboczne szczepienia, rodzic lub opiekun każdego pacjenta otrzymał termometr cyfrowy i poprosił o zapisanie na karcie pamiętnika temperatury ciała i wystąpienie określonych objawów, w tym zmniejszenie aktywności, drażliwość, katar lub przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła, kaszel, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze i wymioty, codziennie przez 10 dni po każdym szczepieniu. Poważne zdarzenia niepożądane występujące w ciągu 42 dni po szczepieniu oraz poważne działania niepożądane związane ze szczepionką, pojawiające się w dowolnym momencie podczas badania, zostały odnotowane przez personel badawczy.
Nadzór nad grypą i definicje przypadków
Rodzice kontaktowali się telefonicznie co dwa do trzech tygodni, aż do wybuchu epidemii grypy w ich społeczności. Następnie nawiązano cotygodniowy kontakt z rodzinami, aby przypomnieć rodzicom, aby powiadomili personel badawczy, jeśli badani mieli objawy podejrzewane o grypę; Należały do nich: gorączka, wyciek z nosa lub przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła, kaszel, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, wymioty, podejrzane lub potwierdzone zapalenie ucha środkowego, zmniejszona aktywność, drażliwość, świszczący oddech, duszność i przekrwienie płucne. Zgłoszenie któregokolwiek z tych objawów lub objawów miało doprowadzić do powstania kultury wirusów
[hasła pokrewne: suprasorb, celiprolol, Mimośród ]
[patrz też: zakrzepica leczenie, zakrzepica nóg, olx kościan ]

0 thoughts on “Skuteczność szczepionek żywych atenuowanych, przystosowanych do zimna, trójwalentnych, donosowych influenzawirusów u dzieci ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog bielany warszawa[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: restauracje katowice[…]