Skip to content

Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową

1 rok ago

546 words

Coraz większa liczba dzieci chorych na raka przeżywa i osiąga wiek rozrodczy. W Danii w latach 1983-1987 średni pięcioletni łączny wskaźnik przeżycia wynosił 64 procent dla pacjentów w wieku poniżej 20 lat, u których zdiagnozowano raka, oraz w Finlandii, w latach 1985-1989, łączny wskaźnik przeżycia wynosił 76 procent dla pacjentów w wieku poniżej 15 lat Szacowanie ryzyka nowotworów złośliwych wśród potomstwa tych pacjentów było trudne ze względu na rzadkość występowania nowotworów dziecięcych.3-5 W tym wspólnym badaniu z pięciu krajów – Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji – oceniliśmy występowanie raka w kohorcie dużej populacji dzieci, które przeżyły raka w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania i porównaliśmy je z odpowiednimi wskaźnikami raka w ogólnej populacji.
Metody
Pierwotna populacja pacjentów składała się z 14 652 mężczyzn i kobiet, u których zdiagnozowano raka, gdy mieli mniej niż 20 lat i którzy przeżyli, aż osiągnęli wiek reprodukcyjny (zdefiniowany jako 15 lat). Dane uzyskano z rejestrów nowotworów, które zostały zapoczątkowane w 1943 r. (Dania), 1953 r. (Finlandia i Norwegia), 1955 r. (Islandia) i 1958 r. (Szwecja). Wszyscy pacjenci, którzy byli zarejestrowani między tymi latami a 31 grudnia 1991 (1987 w Szwecji), zostali włączeni do badania. Pacjenci, którzy zmarli przed osiągnięciem 15 roku życia lub przed rokiem, w którym rozpoczęła się krajowa skomputeryzowana rejestracja potomstwa (Islandia, 1955, Norwegia, 1960, Szwecja, 1961, Finlandia, 1967, i Dania, 1968) nie kwalifikowali się. Osobisty numer identyfikacyjny, rodzaj nowotworu złośliwego i data diagnozy osób pozostałych przy życiu zostały wyodrębnione z akt pięciu ogólnokrajowych rejestrów zachorowań na raka. Osobisty numer identyfikacyjny, który jest unikalny dla każdego obywatela Skandynawii, obejmuje płeć (z wyjątkiem Islandii) oraz datę urodzenia i pozwala na dokładne powiązanie informacji między rejestrami. Złośliwe nowotwory osób, które przeżyły zostały sklasyfikowane według schematu raka u dzieci przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem.
Niepowtarzalne osobiste numery identyfikacyjne umożliwiły skomputeryzowane przeszukanie centralnych rejestrów populacji (krajowy rejestr urodzeń w Szwecji) dla wszystkich potomków urodzonych dla 14 652 osób, które przeżyły raka u dzieci. Według stanu na 31 grudnia 1991 r. Zidentyfikowano 5847 potomstwa tych, którzy przeżyli. W Szwecji rejestr urodzeń zawierał dane na temat potomstwa wszystkich kobiet, które przeżyły, ale tylko na potomkach mężczyzn, którzy przeżyli małżeństwo w momencie narodzin ich potomstwa.
Tabela 1. Tabela 1. Liczba osób pozostałych po śmierci dzieci i młodzieży oraz ich potomstwo i lata kalendarzowe oraz liczba osób, które należy podjąć w następstwie raka u potomstwa. Osobiste numery identyfikacyjne potomstwa 5847 były powiązane z aktami krajowych rejestrów nowotworów. Obserwacja zachorowań na raka wśród tych dzieci rozpoczęła się w dniu urodzenia lub daty wprowadzenia krajowych numerów identyfikacyjnych w każdym kraju, w zależności od tego, co nastąpiło później (Tabela 1). Działania kontrolne zakończyły się w dniu śmierci lub emigracji lub w dniu zakończenia badania – 31 grudnia 1994 r. Lub 31 grudnia 1995 r. (Tabela 1).
Nowotwory złośliwe potomstwa zostały sklasyfikowane zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, VII Przegląd (ICD-7) .7 Wiele pierwotnych nowotworów obecnych u jednego dziecka uznano za osobne nowotwory
[podobne: atropina, cefepim, polyporus ]
[przypisy: zatorowość płucna objawy, zespół aspergera test, zespół aspergera u dorosłych ]

0 thoughts on “Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową”