Skip to content

Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową czesc 4

1 rok ago

520 words

Ograniczając analizę do potomstwa 22 z pozornie sporadycznymi guzami (w tym z sporadycznym retinoblastomą), stwierdziliśmy, że standardowy współczynnik zachorowalności zmniejszył się z 1,6 do 1,3 (przedział ufności 95%, 0,8 do 2,0). Dyskusja
W naszej dużej populacji opartej na populacji ogólny standaryzowany współczynnik zachorowalności na raki niepreteroblastoma wśród potomstwa ocalałych z raka bezreteroblastoma w dzieciństwie lub w okresie dojrzewania wynosił 1,6 (przedział ufności 95%, 1,1 do 2,4) na podstawie 27 obserwowanych i 16,5 spodziewanych przypadków – niewielki, ale statystycznie istotny wzrost. Jednakże, gdy ograniczyliśmy analizę do 22 pozornie sporadycznych guzów, standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił tylko 1,3 (przedział ufności 95%, 0,8 do 2,0). Uważamy, że liczba ta jest bardziej odpowiednia dla praktyki klinicznej niż ogólny wskaźnik. Nasze badanie wykazało, że było mniej niż przypadek raka w przeliczeniu na 1000 potomstwa, podczas gdy w poprzednich, mniejszych badaniach liczba obserwowanych nowotworów była zbyt mała, aby umożliwić wiarygodne oszacowanie ryzyka.3-5
Wystąpiły cztery przypadki, w których możliwe były zespoły dziedziczne inne niż siatkówczak. Jednak nasze dane ograniczały się do dwóch generacji, dlatego nie mogliśmy budować dużych rodowodów. Przypadki te obejmowały dwie pary potomstwo-potomstwo z cechami sugerującymi zespół Li-Fraumeni, jedną parę z chorobą von Hippel-Lindau i jedną parę z neurofibromatozą typu lub 2. Nie było widocznych dziedzicznych przypadków neuroblastoma lub guza Wilmsa wśród potomstwo, ale nie udało się zebrać danych na temat bilateralizmu guza Wilmsa wśród osób, które przeżyły. Dwie pary, które przeżyły potomstwo, w których zarówno rodzic, jak i potomstwo miały mięsaki z tkanek miękkich (pary 20 i 21, tabela 5), wykazały wysoki standaryzowany wskaźnik zapadalności wynoszący 38, ale nie można było stwierdzić, czy było to spowodowane dziedziczną składową, czy przypadkowym odkryciem. być zdeterminowanym.
Wśród potomstwa nie było przypadków choroby Hodgkina (0,8 było oczekiwane) lub nowotworów złośliwych kości (0,5), tarczycy (0,4), macicy szyjki macicy (0,4, in situ nie uwzględniono), jelita grubego (0,3), wątroba (0,2), pierś (0,3) lub płuco (0,1). Ponieważ dziedziczne formy raka jelita grubego i piersi prawie nigdy nie zostały zdiagnozowane przed 20 rokiem życia, choroby te nie pojawiły się wśród rodziców.
W jednym przypadku przerwa od rozpoznania raka u matki, która przeżyła, do narodzin chorego dziecka wynosiła trzy lata; matka miała mieszany nowotwór ślinianki przyusznej w wieku 19 lat, a jej córka miała śluzowokomórkowego raka żołądka w wieku 33 lat. We wszystkich innych przypadkach nie obejmujących siatkówczaka, odstęp od diagnozy matki do narodzin dotknięte chorobą dziecko miało od 8 do 23 lat, co jest mało prawdopodobne w bezpośrednim związku z leczeniem raka matki przez płód.
W momencie diagnozy zaobserwowano niewielki trend w kierunku zwiększonego ryzyka w wieku młodszych rodziców osób, które przeżyły. Standaryzowany współczynnik zachorowalności na nowotwory nieretwoblastoma wynosił 3,9 dla potomstwa osób, które przeżyły raka, u których zdiagnozowano nowotwory, gdy były w wieku poniżej 10 lat i 1,1 roku dla potomków osób, które przeżyły raka, u których zdiagnozowano nowotwory w wieku 10 do 19 lat.
[podobne: belimumab, cefepim, bikalutamid ]
[więcej w: ziarnica zlosliwa, ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, olx tomaszów lub ]

0 thoughts on “Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową czesc 4”