Skip to content

Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową ad

1 rok ago

481 words

Procedury rejestracji i kodowania w pięciu rejestrach nowotworów opisano gdzie indziej.8 Dane kliniczne dotyczące raków u rodziców, którzy przeżyli i u potomstwa były oparte tylko na danych z rejestru raka. Dokumenty szpitalne nie były przeszukiwane. Oczekiwana liczba nowotworów wśród potomstwa została obliczona przez pomnożenie liczby osób-lat obserwacji przez wskaźniki zachorowalności na raka dla odpowiednich populacji narodowych w pięcioletnich grupach wiekowych i kalendarzowych okresach obserwacji. Standaryzowane współczynniki zapadalności zostały obliczone poprzez podzielenie obserwowanej liczby raków (specyficznych dla płci, wieku i roku kalendarzowego) przez odpowiednie oczekiwane. Dziewięćdziesiąt pięć procentowych przedziałów ufności obliczono na podstawie założenia, że obserwowana liczba nowotworów następowała po rozkładzie Poissona.
Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Liczba osób, które przeżyły raka u dzieci, osoby pozostałe przy życiu, które były rodzicami i potomstwem, zgodnie z pierwotnym rakiem osób, które przeżyły. Z 14 652 osób, które przeżyły raka w dzieciństwie i wieku dojrzewania (8032 mężczyzn i 6620 kobiet, stosunek mężczyzn do kobiet, 55:45), 3369 (23 procent) miało dzieci w okresie obserwacji (Tabela 2). Odsetek rodziców był najniższy wśród osób, które przeżyły białaczkę (6 procent), a najwyższy wśród osób, które przeżyły nowotwór (43 procent) (tabela 2). Średnia liczba potomstwa na osobę, która przeżyła wahała się od 1,6 do 1,8, w zależności od rodzaju nowotworu, z wyjątkiem osób, które przeżyły białaczkę, dla których wynosił 1,3 (tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Standaryzowane wskaźniki zachorowalności (SIR) w przypadku nowotworów złośliwych wśród 5847 potomków chorych na raka u dzieci, według płci i wieku diagnozy. Potomstwo 5847 (2983 mężczyzn i 2864 kobiet, stosunek mężczyzn do kobiet, 51:49) było śledzonych w kierunku diagnozy raka dla 86 780 osobolat. Mediana wieku po zakończeniu obserwacji wynosiła 14 lat (zakres od 0 do 43 lat). Rozkład osób-lat obserwacji w zależności od grupy wiekowej przedstawiono w tabeli 3. Czterdzieści cztery złośliwe nowotwory zdiagnozowano wśród potomstwa, uzyskując wystandaryzowany wskaźnik zapadalności na poziomie 2,6 (przedział ufności 95 procent, 1,9 do 3,5). Około połowa z tych nowotworów wystąpiła u potomstwa samca (23 obserwowane, standaryzowany wskaźnik zapadalności, 2,5; 95 procent przedziału ufności, 1,6 do 3,8) i połowa u potomstwa samicy (21 obserwowanych, standaryzowany wskaźnik zapadalności, 2,7; 1.7 do 4.1). U potomstwa stwierdzono 17 przypadków retinoblastoma, co dało standaryzowany współczynnik zachorowalności wynoszący 37 (95-procentowy przedział ufności, 22-60), natomiast 27 przypadków wszystkich pozostałych typów nowotworów łącznie (nieretinoblastoma) zostało zdiagnozowanych, z 16,5 oczekiwanym (standaryzacja). współczynnik wypadkowości, 1,6; przedział ufności 95%, 1,1 do 2,4) (tabela 3). Po obliczeniu według roku urodzenia potomstwa, standaryzowany współczynnik zachorowalności na nowotwory nieretwoblastoma pozostawał względnie stabilny; wynosił on 1,3 (przedział ufności 95%, od 0,6 do 2,5) dla osób urodzonych przed 1970 r. i 1,8 dla osób urodzonych w latach 1970-1979 (przedział ufności 95%, 0,9 do 3,4) i od 1980 r. do 1991 r. (przedział ufności 95%, 0,8 do 3.6)
[przypisy: anastrozol, bimatoprost, celiprolol ]
[podobne: zespół fallota, zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny ]

0 thoughts on “Ryzyko zachorowania na raka u potomstwa dzieci z chorobą nowotworową ad”