Skip to content

Pojawienie się zakażeń wielolekoopornych Salmonella enterica SerotypeTyphimurium DT104 w Stanach Zjednoczonych ad 6

1 rok ago

282 words

Do czasu opracowania znormalizowanych procedur laboratoryjnych, państwowe i lokalne wydziały zdrowia oraz inne zainteresowane osoby mogą zastosować oporność na chloramfenikol jako wysoce swoisty marker dla DT104 w celu ustalenia priorytetów w badaniu klastrów infekcji typimurium. Należy zidentyfikować źródła typhimurium o pięciopochodnym wzorze oporności i czynniki ryzyka zakażenia organizmem, a także powiązanie między stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt żywionych a występowaniem i dalszym pojawieniem się tych zakażeń. Rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt hodowlanych i skuteczniejsze zapobieganie chorobom w gospodarstwach są konieczne, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się 5-lekoodpornej typiimurium DT104 i spowolnić ewolucję oporności na dodatkowe środki w tym i innych szczepach salmonelli. Finansowanie i ujawnianie informacji
Jesteśmy wdzięczni zaangażowanym lokalnym i państwowym departamentom zdrowia i laboratoriom zdrowia publicznego w ankietach w ośrodku Sentinel County, National Salmonella Antimicrobial Resistance Study i National Antimicrobial Resistance Monitoring System oraz Patricii Griffin, MD, Laurence Slutsker, MD, MPH, Dr Balasubr Swaminathan i Robert Tauxe, MD, MPH, oddziału Chorób Zakaźnych i Biegunkowych, Oddział Chorób Bakteryjnych i Grzybiczych, Krajowe Centrum Chorób Zakaźnych, Ośrodki Kontroli i Prewencji Chorób, za ich pomoc i komentarze w recenzowanie tego artykułu.
Author Affiliations
Z oddziału Foodborne and Diarrheal Diseases, Oddziału Chorób Bakteryjnych i Mycotycznych, Krajowego Centrum Chorób Zakaźnych, Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób, Atlanta (MKG, CB, WD, MM, FJA) oraz Food and Drug Administration, Rockville, Md. (PD).
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Glynn z oddziału Foodborne and Diarrheal Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Rd., MS A-38, Atlanta, GA 30333.
[więcej w: cilostazol, dekstrometorfan, bikalutamid ]
[patrz też: zakrzepica leczenie, zakrzepica nóg, olx kościan ]

0 thoughts on “Pojawienie się zakażeń wielolekoopornych Salmonella enterica SerotypeTyphimurium DT104 w Stanach Zjednoczonych ad 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: hurtownia włosów naturalnych[…]