Skip to content

Patogenne odmiany zidentyfikowane w PITPNM3, SARS i LEMD3 cz. 1

1 rok ago

258 words

width=300Zidentyfikowano 85 rzadkich, funkcjonalnych wariantów de novo, z których jeden heterozygotyczny wariant został zidentyfikowany w AVM306. PITPNM3 promuje inwazję komórek raka piersi poprzez szlak PI3K / Akt, który reguluje angiogenezę zarówno w tkankach nowotworowych, jak i prawidłowych. Aby zbadać wpływ zubożenia PITPNM3 in vivo, zaprojektowano dwa niepokrywające się oligonukleotydy morfolinowe (MO) do powalania pitpnm3 w danio pręgowany. pitpnm3 MO1 (blokujący splicing blokujący MO na granicy eksonu 5: intron 5) lub MO2 (translacja blokująca MO ukierunkowana na kodon start AUG) były wstrzykiwane do zarodków zawierających pku6. Konfokalna mikroskopia ujawniła, że ​​zarodki, do których wstrzyknięto pitpnm3 MO1 (73%) lub MO2 (68%) (ale nie kontrolowały morfantycznych lub niezaszczepionych zarodków) podsumowały szereg ludzkich fenotypów BAVM charakteryzujących się: rozszerzeniem i deformacją podstawowej tętnicy łączącej (BCA) i tylnych odcinków łączących; bezpośrednie manewrowanie między kanałem podstawnym / pierwotnym tyłomózgowia lub BCA / pierwotnym kanałem śródmózgowia (PMBC); fuzja między BCA i PMBC; i dysplazja przednich tętnic mózgowych. Wyniki te są zgodne z innymi modelami danio pręgowanego BAVM12. Fenotyp BAVM można uratować poprzez odmierzenie morfolin i pitpnm3, potwierdzając specyfikę docelowego knockdown. Większość morfantów pitpnm3 z BAVM wykazywała również obrzęk czaszki i osierdzia, prawdopodobnie z powodu nieprawidłowego krążenia, ponieważ większość krwi przepływała przez ograniczoną liczbę rozszerzonych naczyń mózgowych, z małą cyrkulacją przez tułów i ogon. W związku z tym, haploinsufficiency PITPNM3 najprawdopodobniej przyczyniły się do BAVM w AVM306.

0 thoughts on “Patogenne odmiany zidentyfikowane w PITPNM3, SARS i LEMD3 cz. 1”