Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 8

1 rok ago

638 words

Nie było również istotnych różnic między grupą leczoną samymi lekami przeciwretrowirusowymi a grupami otrzymującymi dożylnie lub dooponowo cytarabinę. To badanie zostało przeprowadzone przed nadejściem wysoce aktywnego leczenia przeciwretrowirusowego, o którym doniesiono, że jest związane z regresją postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii.36,37 Nasze wyniki dostarczają użytecznych danych porównawczych dla przyszłych badań obejmujących wysoce aktywną terapię przeciwretrowirusową, jak również dla agentów więcej specjalnie skierowane przeciwko wirusowi JC. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez granty (1 PO1 NS3228, A1-25868, RR00036-37, RR00046, RR00051, RR00722, NS26643 i AI25915) z National Institutes of Health oraz z grupy ds. Badań klinicznych AIDS, National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
Author Affiliations
Z University of North Carolina w Chapel Hill School of Medicine, Chapel Hill (CDH); Harvard School of Public Health, Boston (UD, CY); Mount Sinai School of Medicine, Nowy Jork (DS); Washington University School of Medicine, St. Louis (DC); Yale University School of Medicine, New Haven, Conn. (PEW); Northwestern University School of Medicine, Chicago (BC); Departamenty Neurologii i Epidemiologii, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore (JM); Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco School of Medicine, San Francisco (HH); Narodowy Instytut Chorób Neurologicznych i Udaru mózgu, Bethesda, Md. (EM); Frontier Science and Technology Research Foundation, Amherst, NY (LM); i Waszyngton, DC, General Hospital, Washington, DC (JT).
Prośba o przedruk do Dr. Hall w Departamencie Neurologii, CB7025, University of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC 27599-7025. Inni uczestnicy badania są wymienieni w dodatku.

dodatek
Następujące osoby w znacznym stopniu przyczyniły się do prowadzenia, projektowania i analizy badania: Z. Antonijevic, Harvard School of Public Health, Boston; J. Berger, University of Kentucky School of Medicine, Lexington; J. Booss, Veterans Affairs Medical Center, West Haven, Connecticut; M. Chappell, Community Constituency Group, San Francisco; P. Clax, Division of AIDS, Bethesda, Md .; B. Dezube, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston; M. Donovan Post, University of Miami, Miami; C. Pettinelli i L. Purdue, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Bethesda, Md .; S. Shriver, Social and Scientific Systems, Rockville, Md .; R. Levy, Northwestern University, Evanston, Illinois; K. Robertson, University of North Carolina, Chapel Hill; C. Marra, University of Washington, Seattle; B. Navia, Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, Boston; P. Jatlow, Yale University School of Medicine, New Haven, Conn. Poniższe firmy farmaceutyczne dostarczyły zarówno ekspertyzy, jak i leki do nauki: Amgen (R. Wong); Bristol-Myers Squibb (C. McLaren); Burroughs Wellcome (J. Rooney); Hoffmann-LaRoche (M. Salgo); Upjohn (R. Earhart). Członkowie rady ds. Monitorowania wydajności i bezpieczeństwa przedstawili się następująco: B. Jubelt (przewodniczący), State University of New York Health Science Center, Syracuse; b Barton, Maryland Medical Research Institute, Baltimore; J. Noseworthy, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota; L. Sharer, New Jersey Medical School, Newark. Uczestniczące w badaniu jednostki kliniczne ds. AIDS i badacze byli w następujący sposób: Albany Medical College, Albany, NY (S. Remick); Columbia-Presbyterian Medical College, New York (M. Crawford, J. Dobkin, G. Dooneief i K. Marder); Johns Hopkins University, Baltimore (R. Becker, K. Carter, A. Khan i V. Rexrod); Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School, Boston (T. Flynn, M. Hirsch i E. McCarthy); Mount Sinai Medical Center, New York (E. Chusid, P. Gerits, H. Mendoza i H. Sacks); Northwestern University, Evanston, Illinois (C. Cooper, R. Murphy i J. Phair); University of California, San Francisco (S. Forstat, D. Gary i D. McGuire); University of Cincinnati, Cincinnati; University of Colorado Health Sciences Center, Denver (S. Canmann i K. Tyler); Uniwersyteckie Szpitale w Cleveland, Cleveland (S. Weaver, S. Gordon); University of North Carolina, Chapel Hill (E. Atos Radzion i W. Robertson); University of Washington, Seattle (A. Collier, C. Cooper i J. Lund); Washington University School of Medicine, St. Louis (M. Glicksman, J. Voorhees i M. Royal).
[więcej w: suprasorb, bikalutamid, dekstran ]
[przypisy: hiperamonemia, zapalenie migdałków objawy, zapalenie nerwu twarzowego ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 8”