Skip to content

Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 5

1 rok ago

517 words

Mediana długości leczenia była dłuższa w grupie leczonej wyłącznie antyretrowirusowo (8,9 tygodnia, w porównaniu do 6,4 tygodnia w przypadku obu połączonych grup cytarabiny), ale różnica nie była znacząca (P = 0,56 i P = 0,29, odpowiednio test log-rank). Mediana czasu do pierwszej modyfikacji dawki w grupie otrzymującej tylko terapię przeciwretrowirusową była ponad dwukrotnie większa niż w dwóch grupach otrzymujących cytarabinę (P = 0,03 i P = 0,01 w przypadku porównań trójdrożnych i dwukierunkowych, odpowiednio, w dzienniku -test testowy). Trzynastu z 57 pacjentów zmarło podczas przyjmowania pełnej dawki terapii przeciwretrowirusowej i cytarabiny (23 procent), a tylko 2 osoby, które otrzymywały samą terapię przeciwretrowirusową, zakończyły leczenie bez jakiejkolwiek modyfikacji dawki (4 procent). Głównym powodem modyfikacji dawki była decyzja klinicysty lub pacjenta (28%); było to szczególnie częste w grupie dokanałowo-cytarabinowej (47 procent). Drugim najczęstszym powodem ogólnym (19 procent) i najczęstszym powodem w grupie dożylnej cytarabiny (37 procent) była toksyczność hematologiczna.
Jako lek przeciwretrowirusowy, 29 pacjentów (51 procent) otrzymywało zydowudynę w połączeniu z didanozyną, 7 (12 procent) otrzymywało zydowudynę z zalcytabiną, a 7 (12 procent) otrzymywało samą zydowudynę. Oprócz tej terapii 15 pacjentów otrzymywało stawudynę, 5 lamiwudynę, 5 sakwinawirów i rytonawir. Sakwinawir podawano jednemu pacjentowi w skojarzeniu z zydowudyną i lamiwudyną trzem pacjentom oraz w skojarzeniu ze stawudyną i lamiwudyną. Rytonawir był stosowany w skojarzeniu z zydowudyną u jednego pacjenta. Pięciu osobników otrzymało inne kombinacje leków zawierające zydowudynę. Dwóch pacjentów otrzymywało samą didanozynę i dwie sole zalcytabiny. Zgodność z terapią przeciwretrowirusową oceniano co 4 tygodnie i konsekwentnie oceniano ją jako dobrą (ponad 80% przyjmowanych leków) dla większości pacjentów (90%) w ciągu 24-tygodniowego protokołu.
Bezpieczeństwo
Standaryzowana skala ACTG do oceny toksyczności przypisuje wartość od 0 do 5 do nieprawidłowości klinicznych i laboratoryjnych, w zależności od ich nasilenia. Dwudziestu trzech pacjentów miało nieprawidłowości laboratoryjne wywołane przez narkotyki, które oceniono na stopień 3 lub wyższy. Większa liczba pacjentów w grupie dożylnej cytarabiny (11 z 20 pacjentów [55 procent]) niż w innych grupach miała laboratoryjne dowody toksyczności leku, ale różnice nie były znaczące (P = 0,22 i P = 0,81 dla trzech – porównawcze i dwukierunkowe, odpowiednio, za pomocą testu log-rank).
Tabela 4. Tabela 4. Toksyczne efekty hematologiczne oceniono na stopień 3 lub wyższy. Nie wykryto znaczącej różnicy między grupami pod względem nieprawidłowości chemicznych we krwi (trzech pacjentów w grupie leczonej wyłącznie antyretrowirusowo miało takie działania toksyczne, podobnie jak dwie w grupie dożylnej cytarabiny i jedna w grupie dooponowej-cytarabiny). Dziewiętnastu pacjentów miało dowód toksyczności hematologicznej ocenionej na stopień 3 lub wyższy podczas 24-tygodniowego okresu leczenia; większość (10 pacjentów) była w grupie dożylnej cytarabiny (50 procent tej grupy miało takie działanie) (Tabela 4). Efekty toksyczne (stopień 3 lub wyższy) na hemoglobinę i liczbę płytek krwi były bardziej powszechne i występowały wcześniej w grupie dożylnej cytarabiny niż w dwóch pozostałych grupach (odpowiednio P = 0,05 i P = 0,01 dla porównań trójczynnikowych i P = 0,22 i P = 0,01, odpowiednio dla porównań dwukierunkowych, według testu log-rank)
[podobne: noni, flexagen, dekstran ]
[więcej w: zespół pradera williego, zespol retta, zespół tietza ]

0 thoughts on “Niepowodzenie cytarabiny w postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii związanej z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 5”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wrocław catering dietetyczny[…]

  2. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: weterynarz dermatolog warszawa[…]