Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów cd – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów cd

2 lata ago

483 words

Komórki zostały następnie przeniesione przez firmę kurierską do Centrum Medycznego Uniwersytetu w Nebrasce. Transport trwał około 5 godzin; pierwszy wlew komórek rozpoczęto 6,5 godziny po wyizolowaniu komórek. Zawiesinę komórek testowano na obecność mykoplazmy, endotoksyny, bakterii i grzyba, zgodnie z wymaganiami FDA. Przed infuzją porcje × 109 do 1,5 × 109 hepatocytów usunięto z zawiesiny, przemyto i ponownie zawieszono w 75 ml zimnego, mleczanowego roztworu Ringera w 600 ml workach z polichlorku winylu (Terumo, Tokio, Japonia). Pozostałą część zawiesiny komórek przechowywano przez do 15 godzin w 4 ° C w roztworze University of Wisconsin. Żywotność i funkcja hepatocytów
Morfologicznie ponad 95 procent komórek stanowiły hepatocyty. Początkowa szybkość przeżycia wynosiła około 90 procent, co oceniono na podstawie błony komórkowej z wyłączeniem barwnika błękit trypanowego. Określono wydajność platerowania w celu dalszej oceny jakości komórek. Około 50 procent hepatocytów dawcy przylegało do płytek do hodowli tkankowej w zdefiniowanym hormonalnie podłożu bez surowicy16; żywotność i wydajność platerowania nie pogorszyły się w ciągu następnych 24 godzin. Hepatocyty dawców były homozygotyczne pod względem normalnego elementu TATAA z sześcioma powtórzeniami TA (A (TA) 6TAA) powyżej pierwszego eksonu genu bilirubiny-UDP-glukuronozylotransferazy-1.17 Jeśli gen dawcy miał wariant tego regionu promotora, w zespole Gilberta zmniejszono by efektywność wymiany enzymów przez przeszczepienie hepatocytów. Przy stężeniu bilirubiny wynoszącym 80 .M w pożywce hodowlanej, hepatocyty dawcy wytwarzały glukuronidy bilirubiny z szybkością 3,5 nmola na mikrogram białka na godzinę, z czego 80% stanowił diglukuronid bilirubiny. Aktywność glukuronosylotransferazy w stosunku do bilirubiny w homogenatach komórkowych aktywowanych digitoniną przy stężeniu bilirubiny wynoszącym 80 .M była podobna do tej w ludzkich homogenatach wątroby.18
Transplantacja hepatocytów
Lewą żyłę wrotną przebito przezskórnie igłą 21 G, a dostęp uzyskano za pomocą zestawu do wprowadzania mikropunktury (Cook, Bloomington, Ind.), Pod kontrolą ultradźwięków. Cewnik 5-francuski Kumpe (Cook) został zmanipulowany do głównej żyły wrotnej i, po potwierdzeniu położenia cewnika przez wstrzyknięcie materiału kontrastowego, cewnik zaszyto do przedniej ściany brzusznej i hepatocyty podano do infuzji.
Szacuje się, że wątroba dorosłego o wadze 70 kg zawiera w przybliżeniu 2,8 × 1011 hepatocytów lub 4 × 109 komórek na kilogram masy ciała19. Próbując osiągnąć 2,5 procent odtworzenia wątroby z przeszczepionymi komórkami, hepatocyty równoważne około 5 Procent normalnej masy hepatocytowej gospodarza podano w postaci wlewu, z oczekiwaniem, że około 50 procent komórek zajmie się wszczepieniem. Komórki mieszano z przerwami w celu uniknięcia zbrylania i podawano im w infuzji za pomocą pompy (1 x 109 do 1,5 x 109 komórek w okresie 30 minut) w trzech oddzielnych infuzjach oddzielonych od 4 do 6 godzin.
Wszczepienie i funkcje przeszczepionych hepatocytów oceniono za pomocą wysokosprawnej analizy chromatograficznej pigmentów w próbkach żółciowych i przez pomiar stężenia bilirubiny w surowicy od jednego do trzech razy na tydzień.
[patrz też: atropina, bimatoprost, bromazepam ]
[przypisy: hiperamonemia, zapalenie migdałków objawy, zapalenie nerwu twarzowego ]

0 thoughts on “Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów cd”