Skip to content

Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad

1 rok ago

528 words

Po uzyskaniu zgody od komisji ds. Oceny instytucjonalnej centrum medycznego oraz od Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) (na mocy licencji Investigational New Drug 6880) na wykorzystanie przeszczepienia hepatocytów do leczenia pacjentów z zagrażającymi życiu niedoborami metabolicznymi wątroby, przeszczep hepatocytów Protokół został wyjaśniony pacjentowi i jej rodzinie i wyrazili świadomą zgodę na jej udział. Przed przeszczepieniem całkowity poziom bilirubiny w surowicy pacjenta wynosił od 25,5 do 26,6 mg na decylitr (436 do 455 .mol na litr). W ramach przygotowań do transplantacji hepatocytów fototerapia została zintensyfikowana, a pacjenta rozpoczęto w ramach schematu leczenia węglanem wapnia i takrolimusem (Prograf, Fujisawa, Deerfield, IL.). Po czterech dniach poziom bilirubiny u pacjenta spadł do 18,1 mg na decylitr (310 .mol na litr). Po uzyskaniu wątroby dawcy i uznaniu żywotności i jakości hepatocytów pacjent został przyjęty do szpitala. W znieczuleniu ogólnym u pacjenta wprowadzono przezskórny cewnik żyły wrotnej do wlewu hepatocytów, a do monitorowania umieszczono cewnik płucno-tętniczy.
Sześć godzin później, 7,5 x 109 hepatocytów wlewano przez cewnik wrotny-portal w ciągu 15 godzin. Podczas infuzji mierzono ciśnienie w przewodzie żyły i wykonywano ultrasonografię jamy brzusznej w celu potwierdzenia drożności żyły wrotnej. Stan utlenowania pacjenta i ciśnienie tętnic płucnych były stale monitorowane w celu oceny, czy nastąpiła istotna translokacja hepatocytów do płuc. Metyloprednizolon (1 g) podawano dożylnie podczas zabiegu, a dożylne kortykosteroidy podawano dalej w ciągu następnych pięciu dni w dawce zmniejszonej od 200 mg na dzień do 20 mg na dobę. Doustny prednizon był następnie podawany w dawce 20 mg na dobę i zwężał się do 2,5 mg na dzień przez następne sześć miesięcy. Takrolimus podawano doustnie, a dawkę dostosowano tak, aby utrzymać stężenie w surowicy od 10 do 15 ng na mililitr.
Trzy godziny po zakończeniu wlewu hepatocytów cewnik portalowo-żyły został usunięty przy łóżku. Pacjent został wypisany 20 godzin później.
Metody
Dawca hepatocytów
Hepatocyty odzyskano pośmiertnie od pięcioletniego chłopca, którego wątroby nie można było umieścić na przeszczepianie narządów, ponieważ nie było odpowiednich biorców zgodnych z tym dawcą w odniesieniu do wielkości i grupy krwi na liście oczekujących Zjednoczonej Sieci Udostępniania Narządów. . Enzymy wątrobowe były prawidłowe, a wątroba nie uległa uszkodzeniom pourazowym. Wątroba dawcy została przepłukana roztworem konserwującym University of Wisconsin. 14 Biopsja nie wykazała histologicznych dowodów na obecność tłuszczu makrocząsteczkowego. Testy serologiczne były negatywne dla wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, wirusa ludzkiego niedoboru odporności i wirusa cytomegalii. Miana przeciwciał przeciwko wirusowi Epstein-Barr wskazywały na wcześniejszą ekspozycję na ten wirus. Dawca i biorca hepatocytów był dopasowany tylko do zgodności grupy krwi ABO.
Izolacja i przetwarzanie hepatocytów
Hepatocyty izolowano na Uniwersytecie w Pittsburghu przez trzyetapową perfuzję kolagenazy, jak opisali Strom i wsp. [15]. Stosunek hepatocytów do komórek niepieniężnych zwiększono o trzy kolejne etapy wirowania; następnie komórki ponownie zawieszono w roztworze University of Wisconsin w 4 ° C w stężeniu 5 milionów komórek na mililitr
[hasła pokrewne: dekstrometorfan, nutrend, diltiazem ]
[podobne: zakrzepica leczenie, zakrzepica nóg, olx kościan ]

0 thoughts on “Leczenie zespołu Crigler-Najjara typu I z transplantacją hepatocytów ad”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: drogeria kosmetyczna[…]