Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami

2 lata ago

529 words

Matka Natura nie ma litości. W konsekwencji obecność jednej choroby zwykle nie zapewnia odporności na inne. Biorąc pod uwagę prawa prawdopodobieństwa, przypadkowe wystąpienie dwóch niespokrewnionych chorób u jednego pacjenta musi często występować w dużej populacji. Jednak prawa prawdopodobieństwa nie są intuicyjnie oczywiste.1,2 Jednym z powszechnych błędów jest w szczególności błędne przekonanie, że pech ma tendencję do naśladowania szczęścia (wzorzec rozumowania nazywany jest błędem hazardzisty) .3-6 W medycynie to błędne przekonanie może stworzyć przekonanie, że niezwykłe zbiegi okoliczności są niezwykle mało prawdopodobne u każdego pacjenta. Takie przekonanie może zostać wzmocnione przez brzytwę Ockhama, kanon naukowy, który zachęca uważnych badaczy do użycia najprostszego wyjaśnienia, możliwego do wyjaśnienia wszystkich zaobserwowanych faktów.7 Badania w sytuacjach niemedycznych wykazały, że rozumowanie może być niespójne nawet wtedy, gdy konfrontowane są dwa wyraźnie odrębne problemy. Na przykład koszt w wysokości 200 USD wydaje się mniej kosztowny, gdy zostanie umieszczony w kontekście wydatków o wartości 20 000 USD niż w przypadku rozpatrywania go w oderwaniu. 98,9 Taka obniżona świadomość kosztów pomaga wyjaśnić, dlaczego konsumenci czasami dokonują nierozważnych wyborów, takich jak kupowanie zbyt drogiego radia przy zakupie Samochody w przystępnej cenie10. Ogólnie rzecz biorąc, problemy wtórne mogą być zbyt mało uwagi, gdy pojawiają się w tym samym czasie, co inny, większy problem. W konsekwencji ludzie mogą lekceważyć znaczenie wielu równoczesnych chorób, nawet jeśli rozumieją prawa prawdopodobieństwa.
Szkolenie medyczne zachęca lekarzy do rozważenia szerokiej diagnostyki różnicowej podczas leczenia indywidualnego pacjenta. Jedno z klasycznych powiedzeń stwierdza: Nawet pacjenci psychiatryczni mogą mieć choroby chirurgiczne. Jednakże postulujemy, że podstawowe błędy w rozumowaniu nie są eliminowane przez oficjalne szkolenie medyczne. Klinicyści nie są szczególnie wrażliwi na, ani szczególnie chronieni przed błędami, które występują w sytuacjach niemedycznych. Nasza hipoteza jest taka, że pacjenci mają mniejszą szansę na leczenie wybranych zaburzeń, jeśli mają przewlekłą chorobę medyczną, niż gdy nie mają przewlekłej choroby medycznej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy leczenie medyczne w warunkach, w których istnieje powszechny dostęp do opieki i brak opłat finansowych dla pacjentów.
Metody
Ustawienie i pacjenci
Wybraliśmy mieszkańców Ontario w Kanadzie w 1995 roku, którzy otrzymywali bezpłatne leki na receptę w ramach programu Ontario Drug Benefit. Grupa ta obejmowała wszystkich mieszkańców w wieku 65 lat i starszych, niezależnie od tego, czy otrzymywali świadczenia z tytułu opieki domowej, byli mieszkańcami obiektów opieki długoterminowej, czy też żyli niezależnie w społeczności. Wybrano Ontario, ponieważ jest to największa kanadyjska prowincja (z około jedną trzecią populacji kraju), a wybrano rok 1995, ponieważ był to ostatni rok, dla którego dostępne były wyczerpujące dane. W 1995 r. Ontario miało populację 11 008 400 osób, z 25 624 licencjonowanymi lekarzami, 6201 licencjonowanymi dentystami i 3,5 miliarda dolarów w wydatkach na Ontario Drug Benefit.
Przewlekłe choroby medyczne
Wybraliśmy trzy chroniczne ogólnoustrojowe choroby medyczne, które były skomplikowane i możliwe do zidentyfikowania dzięki przepisom na leki
[patrz też: diltiazem, atropina, dekstran ]
[hasła pokrewne: hiperamonemia, zapalenie migdałków objawy, zapalenie nerwu twarzowego ]

0 thoughts on “Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami”