Skip to content

Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami czesc 4

1 rok ago

89 words

Obserwowana relatywna redukcja utrzymywała się po dostosowaniu do wieku i po analizie była ograniczona do kobiet (99,5 procent pacjentów, którzy otrzymywali receptę na estrogen byli kobiety). Ponadto stwierdzono względne zmniejszenie zarówno w przypadku preparatów doustnych, jak i przezskórnych. Analizy pacjentów w 1990 r. Wykazały podobne względne zmniejszenie prawdopodobieństwa leczenia. W sumie 56779 pacjentów miało rozedmę płuc (46% stanowiły kobiety, a średni wiek 76 lat). Pacjenci ci byli mniej podatni na przyjmowanie leków obniżających stężenie lipidów niż inni pacjenci (6,3 procent vs. 8,7 procent, p <0,001). Innymi słowy, rozedma płuc wiązała się z 31-procentowym zmniejszeniem szans na otrzymanie leczenia obniżającego stężenie lipidów. Względna redukcja utrzymywała się po korektach dotyczących wieku i płci, stwierdzono zarówno w przypadku statyn, jak i czynników niestatynowych, a także była obecna w 1990 roku.
Podobnie, w grupie 16,6 pacjentów było syndromy psychotyczne (64% stanowiły kobiety, a średni wiek 80 lat). Pacjenci ci rzadziej otrzymywali leczenie przeciw artretyzmowi niż inni pacjenci (18 procent vs. 27 procent, p <0,001). Innymi słowy, nastąpiło 41-procentowe zmniejszenie szans na leczenie. Względna redukcja utrzymywała się po skorygowaniu względem wieku i płci, została stwierdzona dla niesteroidowych środków przeciwzapalnych i modyfikujących przebieg choroby leków przeciwreumatycznych, a także była obecna w 1990 roku.
Względne zaniedbanie niespokrewnionych zaburzeń nie było powszechnym odkryciem. 11094 pacjentów z rakiem piersi było tak samo podatnych na leczenie jaskry, jak inni pacjenci (5,1 procent vs. 4,8 procent, P> 0,20). 140,460 pacjentów z niedoczynnością tarczycy było nieco bardziej podatnych na leczenie ostrej infekcji niż inni pacjenci (56 procent vs. 54 procent, p <0,001). Wydaje się, że te niezwiązane ze sobą choroby były na tyle wyraźne, że pacjenci otrzymywali leczenie bez względu na występowanie odpowiedniej choroby przewlekłej.
Tabela 2. Tabela 2. Podsumowanie dodatkowych analiz. Wybraliśmy pary chorób i leczenia, które miały być niepowiązane. Różne parowania dały różne wyniki i jedno pozytywne powiązanie (Tabela 2). Pacjenci z cukrzycą byli bardziej podatni na leczenie hipolipemizujące niż inni pacjenci, jak można się było spodziewać, ponieważ hiperglikemia jest związana z dyslipidemią. Jednak zaobserwowany względny wzrost o 38 procent był mniejszy niż względny wzrost w przybliżeniu 100 procent oczekiwany na podstawie niektórych badań inwigilacyjnych w epidemiologii.15-17 Rozedma płuc była związana z 29 procentową względną redukcją w leczeniu estrogenów, chociaż palenie jest czynnik ryzyka rozedmy płuc, chorób serca i osteoporozy.18 Pacjenci z rozedmą płuc mieli jedynie 7-procentowe względne zmniejszenie leczenia w przypadku zapalenia stawów, prawdopodobnie z powodu objawów choroby płuc różniących się od objawów zapalenia stawów. Pacjenci z syndromami psychotycznymi byli stale mało prawdopodobne, aby otrzymać którąkolwiek z trzech niespokrewnionych terapii.
Dyskusja
Naszym najważniejszym odkryciem jest odwrotna korelacja pomiędzy obecnością przewlekłej choroby a prawdopodobieństwem leczenia niespokrewnionego zaburzenia
[patrz też: polyporus, dekstran, anastrozol ]
[patrz też: zespół fallota, zespół lyncha, zespół mielodysplastyczny ]

0 thoughts on “Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami czesc 4”