Skip to content

Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami ad

1 rok ago

486 words

Pacjentów z cukrzycą zidentyfikowano na podstawie dowolnej recepty na insulinę, pacjentów z rozedmą płuc zidentyfikowano na podstawie recepty na bromek ipratropium, a pacjentów z zespołami psychotycznymi zidentyfikowano na podstawie dowolnej recepty na haloperydol. W każdej analizie każdy pacjent był liczony jeden raz, gdy otrzymał lub nie otrzymał leku. Kryteria te spowodowały, że procedura identyfikacji podatna jest na wyniki fałszywie ujemne (niektórzy pacjenci z rozedmą płuc nie otrzymują bromku ipratropium) i wyniki fałszywie dodatnie (niektórzy pacjenci bez rozedmy płuc otrzymują bromek ipratropium). Te dwa błędy błędnej klasyfikacji mają tendencję do zmniejszania siły porównań statystycznych i mogą powodować odchylenie analizy w kierunku stwierdzenia braku różnic, nawet jeśli takie różnice mogą istnieć. Specyficzne niepowiązane zabiegi
Dla każdej przewlekłej choroby medycznej wybraliśmy niespokrewnione leczenie, które spełniało następujące kryteria. Po pierwsze, leczenie nie było bezpośrednio związane ani z patogenezą, ani z zarządzaniem przewlekłą chorobą. Po drugie, leczenie nie było pośrednio związane z przewlekłą chorobą poprzez wspólny czynnik predysponujący. Po trzecie, leczenie było stosunkowo proste, ale być może mniej ważne niż leczenie przewlekłej choroby. Po czwarte, leczenie nie było trywialne i wymagałoby kontynuacji. Specyficzne określone terapie to terapia zastępcza estrogenami u pacjentów z cukrzycą, leki obniżające stężenie lipidów u pacjentów z rozedmą płuc oraz leczenie zapalenia stawów u pacjentów z zespołami psychotycznymi. Te trzy pary zostały wybrane wcześniej, a późniejsze porównania zostały wcześniej zdefiniowane.
Zastosowaliśmy stosunkowo wyczerpujące podejście do identyfikacji niespokrewnionych metod leczenia u badanych pacjentów. Estrogenowa terapia zastępcza może być doustna lub przezskórna i obejmuje sprzężone estrogeny, estryfikowane estrogeny, 17.-estradiol i kombinacje obejmujące etynyloestradiol. Leki obniżające stężenie lipidów obejmowały cholestyraminę, kolestypol, klofibrat, bezafibrat, fenofibrat, gemfibrozyl, lowastatynę, prawastatynę, symwastatynę i fluwastatynę. Leczenie zapalenia stawów obejmowało auranofinę, aurotioglukozę, tiomalan sodowo-złotowy, diklofenak, etodolak, fenoprofen, floktafeninę, flurbiprofen, hydroksychlorochinę, ibuprofen, indometacynę, ketoprofen, ketorolak, naproksen, piroksykam, sulindak, tenoksykam, kwas tiaprofenowy i tolmetynę.
Analizy uzupełniające
Przeprowadziliśmy dwie dodatkowe analizy, aby przetestować brak różnic, w których nie oczekiwaliśmy żadnej różnicy. Aby to zrobić, skupiliśmy się na niespokrewnionych metodach leczenia, które były charakterystyczne. W pierwszym wybraliśmy pacjentów, u których w przeszłości występował rak piersi (identyfikowany przez recepty na tamoksyfen) i badani pod kątem leczenia jaskry. Leczenie jaskry obejmowało preparaty oftalmiczne betaksololu, karbacholu, dipiwiryny, echotiofatu, lewobunololu, pilokarpiny i tymololu. Nasza hipoteza głosiła, że zaburzenia okulistyczne mogą być wystarczająco różne, aby można je było leczyć pomimo wcześniejszego raka. W drugim badaniu wybraliśmy pacjentów z niedoczynnością tarczycy (rozpoznaną na podstawie recepty na tyroksynę) i badanych pod kątem leczenia antybiotykami
[patrz też: flexagen, bromazepam, suprasorb ]
[hasła pokrewne: zapalenie okostnej objawy, zapalenie przyzębia, zapalenie ucha u dziecka objawy ]

0 thoughts on “Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami ad”