Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami ad 5 – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami ad 5

2 lata ago

511 words

W żadnym przypadku obecność przewlekłej choroby nie uzasadniała skutecznego leczenia. Wyniki są zgodne z teorią, że jedna choroba zapewnia ochronę przed innymi chorobami, ale ta teoria prawdopodobnie nie będzie prawidłowa, zważywszy na patofizjologię medyczną i wspólne czynniki predysponujące.19-22 Zamiast tego, nasze odkrycia sugerują niedobór w opiece zdrowotnej – konkretnie, że niespokrewnione zaburzenia są stosunkowo zaniedbane u pacjentów z przewlekłymi chorobami. Nasza praca ma kilka ograniczeń, z których trzy zasługują na podkreślenie. Po pierwsze, badanie nie było randomizowanym badaniem: nie można przypisać pacjentów losowo, aby mieć lub nie mieć przewlekłą chorobę. Subtelne zakłócenia mogłyby przyczynić się i ewentualnie uzasadnić zaobserwowane różnice. Jednak brak równowagi związany z wiekiem, płcią, stanem ubezpieczenia lub przewoźnikiem, zdolnością płacenia lub przypadkową szansą nie wyjaśniałby ustaleń. Po drugie optymalne wskaźniki leczenia wtórnego są kontrowersyjne. Teoretycznie nasze wyniki można wytłumaczyć postulując nadmierne leczenie pacjentów, którzy nie mają chorób przewlekłych. Jeśli to prawda, ten postulat może reprezentować potencjalnie częstszą porażkę w podejmowaniu decyzji medycznych. Wreszcie, mechanizm leżący u podstaw wyników pozostaje tematem przyszłych badań – w szczególności kwestią, czy druga choroba nie jest wykryta w obecności pierwszego lub czy jest wykryta, ale nie poddana leczeniu.
Obserwowane wyniki mogą wynikać z kilku źródeł. Pacjenci z chorobami przewlekłymi mogą być wyczerpani i niechętni do wielokrotnych interwencji. Lekarze są często zajęci i mogą starać się utrzymać prostą opiekę, szczególnie jeśli nie mają stosunkowo więcej czasu dla pacjentów ze stosunkowo bardziej złożonymi zaburzeniami. Choroba przewlekła – szczególnie przewlekła psychoza – może również ograniczać komunikację między pacjentem a lekarzem. Uniwersalne ubezpieczenie może również przyczynić się, jeśli ukryty cel równości osiągnie się przez zrobienie czegoś dla wszystkich, ale dużo za nic. Rezultatów nie można jednak przypisać ani tendencjom do przepisywania wielu leków osobom starszym, ani do barier w dostępie do opieki medycznej, z których oba działają przeciwko znajdowaniu jakichkolwiek negatywnych skojarzeń23. Podobnie wyniki nie mogą być przypisywane oszustwom. w którym więcej niż jedna osoba korzysta z tej samej karty ubezpieczenia zdrowotnego.26,27
Niepowiązane terapie nie zawsze są wskazane dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Choroby przewlekłe są czasami związane ze zmniejszoną długością życia, co sprawia, że długoterminowa terapia zapobiegawcza nie jest skuteczna. Dodanie leków uzupełniających często zwiększa ryzyko niepożądanych interakcji z lekami i możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Przepisywanie dodatkowych leków na niespokrewnione zaburzenie może również zmienić przestrzeganie przez pacjenta zasadniczych leków i pośrednio powodować szkody. Ograniczenia czasowe, problemy z komunikacją, preferencje pacjenta i priorytety zaangażowanego specjalisty czasami utrudniają skuteczne rozwiązywanie więcej niż jednego problemu u jednego pacjenta. Wreszcie często rozsądne jest odkładanie mniejszych terapii, dopóki poważne problemy nie zostaną rozwiązane.
Niepowiązane zabiegi, które wybraliśmy, miały ważne implikacje dla każdej wybranej przewlekłej choroby
[podobne: dekstran, polyporus, wdrożenia magento ]
[hasła pokrewne: zespół pradera williego, zespol retta, zespół tietza ]

0 thoughts on “Leczenie niespokrewnionych zaburzeń u pacjentów z przewlekłymi chorobami ad 5”