Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/sepupulebubu.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
implanty antykoncepcyjne wrocław – Psycholog dziecięcy sepulebubu
Skip to content

implanty antykoncepcyjne wrocław

2 lata ago

695 words

Przed użyciem FPS2 i FPS-ZM1 w testach komórkowych ustaliliśmy, czy związki te są toksyczne dla komórek. Co ważne, ani FPS2, ani FPS-ZM1 nie były toksyczne dla komórek w bardzo wysokich stężeniach (tabela i dodatkowa figura 1C). FPS-ZM1 był silniejszy niż FPS2 w hamowaniu indukowanego A (3 wytwarzania substancji reaktywnych wobec kwasu tiobarbiturowego (TBARS) w komórkach RAGE-CHO, odzwierciedlając jego większą zdolność do hamowania peroksydacji lipidów w błonach komórkowych (odnośnik 17 i Figura 2E), jak wskazują odpowiednie wartości EC50 równe 28. 6 i 11. 2 nM. Zgodnie z tymi odkryciami, FPS-ZM1 był bardziej skuteczny niż FPS2 w zmniejszaniu całkowitego komórkowego stresu oksydacyjnego za pośrednictwem A (3 / RAGE (Suplementowa Figura 4A). Podobnie, FPS-ZM1 był bardziej skuteczny jako inhibitor NF-kB, jak wskazano przez większą redukcję indukowanej przez A (3 translokacji jądrowej NF-kB w komórkach RAGE-CHO w porównaniu z FPS2 (figura 2F i dodatkowa figura 4B). Wykazano, że inhibitory NF-kB blokują A. wytwarzanie (39) i że hamowanie NF-kB transkrypcyjnie reguluje enzym odcinający APP (BACE1 lub p-sekretaza) w astrocytach i komórkach nerwowych w obecności A. (40). Ponadto pokazano, że oddziaływanie AGEs / RAGE zwiększa poziom BACE1 w komórkach nerwowych poprzez aktywację NF-kB (41). Dlatego zapytaliśmy, czy nasze blokery RAGE mogą hamować BACE1 w komórkach nerwowych SH-SY5Y eksprymujących RAGE w obecności oligomerycznego A .. Nasze dane pokazują, że FPS-ZM1 był bardziej skuteczny niż FPS2 w zmniejszaniu indukowanych przez Ap40 wzrostów poziomu mRNA i białka BACE1 (Figura 2, G i H i Suplementowa Figura 4C) i wytwarzania sAPP ., produktu rozszczepienia APP BACE1 (Figura 2I) wskazujące na aktywność BACE1 (42). Następnie wykazaliśmy, że FPS2 i FPS-ZM1 zmniejszały poziomy jądrowego p65 NF-kB w komórkach nerwowych odpowiednio o 30% i 95%, i że skuteczność względnie niskiego stężenia FPS-ZM1 była porównywalna z hamowaniem NF-a. B otrzymany ze zmutowaną postacią I. B-. (S32, 36A) (dodatkowa Figura 4D), silnego supresora ekspresji genu NF-kB (40). Co więcej, hamowanie RAGE przez siRNA (dodatkowa Figura 4E) zniosło efekt A (40 na BACE1 (Figura 2, G yI), potwierdzając, że RAGE ma krytyczne znaczenie dla aktywacji BACE1 indukowanej A (3. W celu uzupełnienia danych na Figurze 2, które pokazują głównie, w jaki sposób inhibitory RAGE blokują wpływ Ap40 na RAGE w testach opartych na komórkach, przeprowadziliśmy podobne eksperymenty z Ap42. Doświadczenia te wykazały, że FPS-ZM1 blokuje wiązanie Ap42 z tworzeniem TBARS indukowanym przez RAGE i AUC42 w komórkach RAGE-CHO, jak również indukowany przez Ap42 MRNA BACE1 i wydzielany sAPP .. poziomy w komórkach SH-SY5Y (dodatkowa Figura 5), potwierdzające, że FPS-ZM1 blokuje oddziaływanie zarówno Ap40 i Ap42 z RAGE na powierzchni komórki. Badania toksyczności u myszy. Przed oceną działania blokerów RAGE u myszy APPsw / 0, ustaliliśmy, czy są one toksyczne dla myszy. Dane dotyczące toksyczności nie wykazały żadnych zmian w funkcjach fizjologicznych (częstość akcji serca, BP, szybkość oddychania), stężenia gazów i pH krwi, poziomu glukozy oraz czynności wątroby i nerek w dawkach FPS2 i FPS-ZM1, które były 500-krotnie wyższe niż dawka mg / kg ip stosowana u myszy APPw / O (Tabela 1). Na przykład, wszystkie funkcjonalne testy wątroby (kod myszy Myexx Reference Laboratories 60405), w tym poziomy aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, albuminy i białek całkowitych, mieściły się w zakresie fizjologicznym u myszy APPsw / 0, którym podawano FPS-ZM1. Ponadto, nie zaobserwowaliśmy zwiększonej szybkości infekcji u 15 do 17-miesięcznych myszy APPsw / 0 leczonych FPS-ZM1. Myszy leczone dużymi dawkami FPS-ZM1 (tj. 500 mg / kg) miały prawidłową różnicę w liczbie białych krwinek (neutrofile, monocyty, eozynofile, bazofile, limfocyty) i nie wykazały żadnych zmian histologicznych w narządach normalnie eksprymujących RAGE (np. Płuca, wątroba, nerka). FPS2 i FPS-ZM1 hamują in vivo A w pośrednictwie RAGE. Transport BBB u myszy APPsw / 0. W celu ustalenia, czy nasz wskazany bloker FPS2 wrażliwy na wpływy i multimodalny FPS-ZM1 mogą hamować A. Za pośrednictwem RAGE. transport przez BBB u myszy APPsw / 0 in vivo, używaliśmy technikę perfuzji naczyń krwionośnych tętnic do ilościowego określania napływu krążącego A. do mózgu, jak donosi (10, 43)
[patrz też: zakrzepica leczenie, zapalenie przyzębia, zespół pradera williego ]

0 thoughts on “implanty antykoncepcyjne wrocław”