Skip to content

baseny mineralne solec zdrój restauracja

1 rok ago

606 words

Z drugiej strony nieprzebywający FPS2 miał niewielki, nieznaczny wpływ na poziomy p65 NF-kB (Figura 4E). Zgodnie z tymi wynikami, FPS-ZM1 znacznie zmniejszył stres oksydacyjny w neuronach i innych komórkach mózgowych u 17-miesięcznych myszy APPsw / 0, podczas gdy FPS2 miał stosunkowo niewielki wpływ (Suplementalna Figura 7). Figura 4 Wpływ FPS-ZM1 i FPS2 na BACE1 w mózgach 17-miesięcznych myszy APPsw / 0. (A (D) mRNA Bace1 (A), białko BACE1 (B i C) i sAPP. Poziomy (D) określone w korze i hipokampie za pomocą qRT-PCR, immunoblottingu i testu ELISA, odpowiednio. Densytometria ilościowa została użyta do określenia względnej obfitości BACE1 przy użyciu p-aktyny jako kontroli obciążenia. (E) Poziomy względne jądrowego NF-kB p65 w korze mózgowej i hipokampie. Myszy APPsw / 0 traktowano nośnikiem, FPS2 lub FPS-ZM1 przez 2 miesiące, poczynając od 15 miesiąca życia. Non-Tg, nietransgeniczne kontrole z miotu. Wartości są średnie. SEM. n = 5. 6 myszy na grupę. Na koniec zbadaliśmy, czy inhibitory RAGE mogą wpływać na odpowiedź neurozapalną. Nasze dane pokazują, że FPS-ZM1 zmniejszał liczbę aktywowanych mikrogleju w mózgach 17-miesięcznych myszy APPsw / 0 o około 80% w porównaniu z umiarkowaną redukcją o 25% przez FPS2 (Figura 5, A i B), co było proporcjonalne do ich odpowiednich redukcji A. i poziomy amyloidu w mózgu (Figura 3, D. G). Jak podano (46), RAGE był obficie wyrażany w mikrogleju w myszach APPw / O (nie pokazano). Zgodnie z tymi ustaleniami, FPS-ZM1 zasadniczo tłumiło poziomy mRNA i białka różnych prozapalnych cytokin, w tym TNF-a, IL-1 (3, IL-6 i MCP-1 w korze mózgowej i hipokampie myszy APPsw / 0 o 70 %. 80% w porównaniu z 20%. 25% redukcji za pomocą FPS2 (Figura 5, C = E). Porównywalne obniżenie poziomów mRNA tych cytokin stwierdzono w wychwyconej laserem mikrogleju z kory i hipokampa 17-miesięcznych myszy APPsw / 0 (Figura 5F). Względne poziomy transkryptów mRNA dla cytokin w wychwytywanych laserowo mikroglejach były o 5- do 6-krotnie wyższe niż w neuronach wychwytywanych laserem od tych samych myszy APP / w / 0. Zgodnie z tymi danymi, FPS-ZM1 energicznie hamował zależny od A. / RAGE zależny od NF-kBp wzrost poziomów mRNA i białka różnych prozapalnych cytokin w linii komórkowej mysiej mikrogleju BV-2 eksprymującej RAGE (Suplemental Fig. 8). . Figura 5FPS-ZM1 i FPS2 kontrolują odpowiedź neurozapalną u 17-miesięcznych myszy APPsw / 0. (A) Analiza w mikroskopie konfokalnym mikropelu dodatnim dla Iba1 (zielony) i dodatkiem amyloidu metoksy X04-dodatniego. (niebieski) i połączone obrazy. Pasek skali: 50 .m. (B) Liczba mikrogleju w korze. (C = E) Względne poziomy ekspresji mRNA dla Tnfp, Il1a, Il6 i Ccl2 określone przez qRT-PCR (C), TNF-a. (D) i IL-1. (E) poziomy białka określane za pomocą testu ELISA w korze mózgowej i hipokampie. (F) Względne poziomy ekspresji mRNA dla Tnfp, Il1a, Il6 i Ccl2 w wychwytywanym laserowo mikrogleju i neuronach oznaczane przez qRT-PCR. Myszy APPsw / 0 traktowano nośnikiem, FPS2 lub FPS-ZM1 przez 2 miesiące, poczynając od 15 miesiąca życia. Wartości są średnie. SEM. n = 5 myszy na grupę. Dyskusja W skriningu biblioteki drugiej generacji małych związków, które zostały zsyntetyzowane na podstawie wspólnych cech strukturalnych wiodących amidów trzeciorzędowych z pierwotnego ekranu pierwotnego, zidentyfikowaliśmy bloker specyficzny dla RAGE o wysokim powinowactwie, FPS-ZM1, który pokazujemy jako wiązania. specyficznie do domeny V RAGE i hamuje indukowany Ap40 i AUC42 stres komórkowy w komórkach wyrażających RAGE in vitro i w mózgu in vivo. FPS-ZM1 skutecznie kontrolował progresję zaburzenia neurologicznego pośredniczonego przez A (3 i związaną z nim dysfunkcję nerwowo-naczyniową i poznawczą u 17-miesięcznych myszy APPsw / 0 z całkowicie rozwiniętym A. i patologię amyloidową poprzez blokowanie działań RAGE na BBB i w mózgu
[hasła pokrewne: zakrzepica nóg, zespół fallota, olx tomaszów lub ]

0 thoughts on “baseny mineralne solec zdrój restauracja”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dermatologia estetyczna[…]